De zachte kant

Algemeen

Privacycampus onderscheidt in het begeleidingsprogramma de harde kant en de zachte kant. Een succesvolle implementatie kan niet zonder gedragsverandering. De AVG-wetgeving leidt namelijk tot een nieuwe manier van werken voor iedereen binnen de organisatie. Het begeleidingsprogramma geeft je advies en biedt je tools om de processen en procedures (harde kant) goed in te richten én om medewerkers bewust te maken van de nieuwe regels (zachte kant).

De zachte kant

Harde kant geregeld. En dan? Zorg dat het beklijft door het faciliteren van een rol als Coach gegevensbescherming, zorg dat de medewerkers elke maand een E-learning module doorlopen waar de laatste inzichten in gedeeld worden (de komende tijd zal er nog veel gebeuren op dat gebied). Stuur af en toe een mystery quest op je medewerkers af etc.

Je hebt de medewerkers al geïnformeerd over de op hand zijnde verandering in de privacywet. Zodra de definitieve keuzes gemaakt zijn en uitgewerkt zijn binnen je organisatie zal je de medewerkers vertellen hoe ze moeten handelen in geval van verlies van een USB-stick, of een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) wordt aangesteld, en zo ja, wie deze rol gaat vervullen en wat zijn/haar taak is, hoe ze om moeten gaan met de behoefte om gegevens te delen met andere partijen etc.

Zorg dat het beklijft door het faciliteren van een rol als Coach gegevensbescherming.

De zachte kant

Nieuw: Coach Gegevensbescherming (CG)

PrivacyCampus introduceert een nieuwe rol: Coach Gegevensbescherming (CG). Een rol naast de alom bekende Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het aanstellen van een FG is in bepaalde situaties verplicht. Indien het aanstellen van een FG niet verplicht is, kan vrijwillig een FG worden aangewezen. Ook kan worden gekozen naast of – indien toegestaan – in plaats van een FG een CG aan te stellen. Deze Coach Gegevensbescherming is een interne coach van collega’s en is pragmatisch, uitvoerend, signalerend en heeft focus op de zachte kant. Anders dan de FG die intern toezichterhouder is en niet uitvoerend. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie zijn er idealiter meerdere coaches. De rol van de coach kan gezien worden als een aanvullende taak binnen de huidige functie van een medewerker.

PrivacyCampus kan medewerkers trainen tot Coach Gegevensbescherming. Daarnaast kunnen wij meedenken bij het selecteren van geschikte medewerkers en kunnen wij begeleiding on the job aanbieden. Deze rol is naar onze mening alleen voor medewerkers binnen de organisatie en kan naar onze mening niet ingehuurd worden.