Over AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en ben je als organisatie verplicht om de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie volgens de eisen van de AVG te organiseren.

De AVG is een verandertraject. Logisch? Jazeker. Maar toch zien we dat het “internaliseren“ van deze wettelijke aanpassing bij de medewerkers niet voldoende aandacht krijgt.

Zorg dat je voldoet aan de wetgeving en volg ons begeleidingsprogramma waar jij zelf aan het roer staat én medewerkers bewust maakt. Privacycampus is onder andere actief in het onderwijs en in jeugdzorg.

AVG Onderwijs

AVG binnen het onderwijs

Het is belangrijk om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen, om de privacy te waarborgen. Binnen schoolbesturen en scholen worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt en gedeeld met partijen binnen de sector, omdat ICT een grote rol speelt. Dit brengt risico’s met zich mee, zoals cybercrime en datalekken.

Volgens IBP-methodiek

Schoolbesturen zijn verplicht aan AVG te voldoen. De implementatie van de informatiebeveiliging en AVG (privacy) komen samen in de IBP-methodiek, zoals gehanteerd door de PO-raad, VO-raad en Kennisnet.

PrivacyCampus heeft een speciaal begeleidingsprogramma voor schoolbesturen om AVG op een weloverwogen wijze te implementeren. Meer weten? Neem contact op met Marc van Harten voor advies.

Veel dagelijkse taken raken de privacy wetgeving
Er zijn heel wat dagelijkse handelingen die raken aan de privacy van leerlingen. Maak je voor de nieuwe schoolbrochure foto’s van leerlingen? Niet zonder toestemming van de leerling én de ouders. Je werkmail openen op je telefoon? Beveilig je systeem dan met een veilige code. Een usb-stick met leerlinggegevens? Laat hem niet zomaar ergens slingeren en wees bewust van wat erop staat. Maak je gebruik van digitale leermiddelen? Persoonlijke digitale leerlingprofielen bevatten veel privacygevoelige gegevens. Vergeet niet om hierover goede afspraken te maken met aanbieders van digitale producten, deze aanbieders hebben als het goed is het privacyconvenant ondertekend. Kortom, veel reguliere handelingen hebben te maken met de privacy van leerlingen. Het is belangrijk die te waarborgen: in processen, maar vooral ook in bewustwording.

AVG in de jeugdzorg

In de zorg worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt en gedeeld met andere partijen. Denk aan gegevens die opgeslagen worden in patiëntendossiers, apps en registratiesystemen. Het risico op beveiligingsincidenten neemt daardoor toe. Met de nieuwe wet- en regelgeving (AVG) wordt dit risico zo veel mogelijk beperkt.

De PrivacyCampus heeft expertise in privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens in de zorgsector. Met ons speciale begeleidingsprogramma voor zorginstellingen helpen wij u met het implementeren van de AVG. Meer weten? Neem contact op met Eric Verhelst voor advies.

AVG Jeugdzorg