De harde kant

Algemeen

Privacycampus onderscheidt in het begeleidingsprogramma de harde kant en de zachte kant. Een succesvolle implementatie kan niet zonder gedragsverandering. De AVG-wetgeving leidt namelijk tot een nieuwe manier van werken voor iedereen binnen de organisatie. Het begeleidingsprogramma geeft je advies en biedt je tools om de processen en procedures (harde kant) goed in te richten én om medewerkers bewust te maken van de nieuwe regels (zachte kant).

De harde kant

De deelnemers worden in vijf intensieve, praktische bijeenkomsten geïnstrueerd en begeleid in de acties en keuzes die gemaakt dienen te worden binnen de AVG.

Elke dag bestaat uit een theoriedeel en een workshopdeel. Na elke dag volgt een periode van het invullen van het “huiswerk” binnen de organisatie. Deze aanpak, een soort snelkookpan, zorgt voor concreet ingevulde documenten/ processen aan het einde van het programma. Alle deelnemers vormen een community waarin documenten en kennis gedeeld zal worden en vragen gesteld kunnen worden.

Resultaat: aan het einde ben je AVG-compliant en heb je onder meer de volgende punten ontwikkeld en geïmplementeerd:

  • Privacybeleid
  • Procedures met betrekking tot de rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld leerlingen, medewerkers)
  • Inventarisatie van de binnen de school aanwezige persoonsverwerkingen
  • Procedure in verband met het melden van een datalek
  • Privacyverklaring
  • Bewustwordingscampagne

(alle templates / materiaal wordt door PrivacyCampus aangeleverd)

De harde kant