Disclaimer

Privacyverklaring

Algemeen
Website: privacycampus.nl

PrivacyCampus is een handelsnaam van Stichting LISTT.

Bij bezoek aan deze website kan gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert PrivacyCampus uw privacy, onder andere door naleving van de AVG.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
PrivacyCampus verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van PrivacyCampus en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
PrivacyCampus maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website van PrivacyCampus worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of seminar van PrivacyCampus of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over Deze privacyverklaring en/of de wijze waarop PrivacyCampus uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u als volgt met ons in contact treden:
Per brief: Stichting LISTT, Goorseweg 5, 7475 BB Markelo;
Telefonisch: 0547-36 44 66;
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen privacyverklaring
PrivacyCampus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Inwerkingtreding privacyverklaring
Deze privacyverklaring is op 1 januari 2018 inwerking getreden.